Poslední aktualizace
webových stránek:

24. října 2018


© - S.K.
Design by Jim
Kdo jsme

Jsme jednou z 60 místních skupin České křesťanské akademie, z.s.
Mapa místních skupin ČKA.

ČKA je nezávislý zapsaný spolek občanů, otevřený nejen křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti.

Posláním ČKA je napomáhat rozvoji jednotlivců i společnosti v duchu křesťanských hodnot. K tomu používá nejrůznější formy činnosti - přednášky, besedy, semináře, konference, kolokvia a další. Sdružení také vydává čtyřikrát do roka časopis Universum.

V současné době má více jak 1200 individuálních členů v mnoha městech a obcích v Čechách a na Moravě. Akademie má i několik kolektivních členů. Více na www.krestanskaakademie.cz


Činnost jednotlivých místních skupin závisí především na zájmech, možnostech, ochotě a místních specifických podmínkách v jednotlivých lokalitách.

Naše místní skupina ve Šternberku vznikla koncem června roku 2005. Více se o naší činnosti můžete dovědět v rubrice Kronika.

V současné době má naše místní skupina sedmnáct členů. Předsedou je MUDr. Dana Procházková. E-mailovou adresu najdete v rubrice Odkazy.

Město Šternberk se nachází asi 18 km severně od Olomouce, na rozhraní Hané a Nízkého Jeseníku.


Nabízíme vám odkaz na stránky našeho grafika a odborného poradce pro práce na stránkách, ve kterých můžete najít několik drobných programů pro zábavu i k užitku. Více na www.harmony.tode.cz.


Novinky

Příště


| Náš e-mail: cka.st@seznam.cz | Váš názor či sdělení na web: Kniha návštěv |