Poslední aktualizace:

8. června 2017


© - S.K.
Design by Jim

Aktuálně

Ovšem poslední plánovanou akcí byla exkurze do dvou soukromých kaplí v Olomouci. Protože byl počet návštěvníků limitován, nebyla akce zprvu veřejně prezentována a tak se nakonec sešlo méně zájemců, než se očekávalo.

Poslední plánovaná přednáška v tomto semestru byl výklad papežského dokumentu ze synody o rodině Radost z lásky. ThLic. Michal Umlauf přiblížil obsah tohoto dokumentu a vyzdvihl snahu papeže Františka, citlivě přistupovat k problémúm doby.

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnila přednáška doc. Dr. Michala Altrichtera názvem 100 let od Fatimy - podněty pro duchovní život. O přednášku byl velký zájem, dostavilo se tentokrát 35 posluchačů, viz foto.

V březnu se uskutečnila přednáška doc. Pavla Nováčka, Národní parky USA II. - jihozápad. Tím navazovala na přednášku před rokem, která byla zaměřena na část severní.

V úterý 14. únoru 2017 se uskutečnila přednáška P. Miroslava Herolda SJ, Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě. Přestože přednáška s prezentací snímků různých ztvárnění soch světce a diskuzí trvala více jak dvě hodiny, většina posluchačů odcházela velice spokojena.

Podporujeme a propagujeme formační aktivitu, která vychází ze Sociálního učení církve, nazvaná Kurz Zacheus. Více na www.cka.zach.sweb.cz.

Poslední akcí v zimním semestru 2016 byla přednáška Ph.D. Jaroslava France, Postavení křesťanů v tradiční muslimské společnosti. Uskutečnila se v úterý 17. 1. 2017. Po přednášce následovala poměrně dlouhá diskuze.


| Náš e-mail: cka.st@seznam.cz | Váš názor či sdělení na web: Kniha návštěv |