Poslední aktualizace:

28. února 2018


© - S.K.
Design by Jim

Aktuálně

V lednu se pak uskuteční poslední přednáška v zimním semestru - ale první v roce 2018 - na téma Papež František. Více na Nejbližší akce.

V současné době jsou již v provozu nové webové stránky naší místní skupiny. Proto aktuální informace najdete na adrese: http://cka-st.webnode.cz.

Poslední akcí v roce 2017 byla prezentace šternberského studenta Ondřeje Suka o Portugalsku, strávil jeden semestr svého studia. V pečlivě připravené přednášce seznámil přítomné s životem, kulturou, zvyky tohoto slavného národa mořeplavců.

V úterý 21. listopadu se konala přednáška o evangelizaci. P. Vojtěch Koukal z Komunity blahoslavenství v Dolanech seznámil přítomné posluchače se základnímy otázkami tohoto tématu. Protože mnoho lidí má o této problénatice nejasné a deformované názory, tak se snažit pojmenovat, co je a co není evangelizace, nebo co je spíše kontraproduktivní jednání, atd.
Z přednášky byl pořízen zvukový záznam. Kdo by měl o nahrávku zájem, nechť napíše na adresu: cka.st@seznam.cz. Ta mu bude zaslána mailovou poštou.

Ve spolupráci Sester klarisek - kapucínek, Sekulárního františkánského řádu a místní skupiny ČKA se v úterý 17. 10. 2017 uskutečnila přednáška o procesu blahořečení řeholnice S.M.Elišky Pretschnerové, Na přednášce hovořila její řádová spolusestra S. M. Zdislava Nosková OSF, která shromažďuje všechny potřebné podklady pro proces kanonizace.

První akcí v zimním semestru 2017/18 byla přednáška Doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D., o Ježíšových podobenstvích. Toto biblické téma se projevilo i ve složení posluchačů. Zastoupena byla Církev českoslovennská husitská a také Křesťanské sbory, což bývá u nás spíše vyjímkou.


| Náš e-mail: cka.st@seznam.cz |