Poslední aktualizace:

29. října 2017


© - S.K.
Design by Jim

Aktuálně

Na listopad je připravena přednáška o evangelizaci. O tomto tématu seznámí posluchače P. Vojtěch Koukal z Komunity blahoslavenství v Dolanech. Více na Nejbližší akce.

Ve spolupráci Sester klarisek - kapucínek, Sekulárního františkánského řádu a místní skupiny ČKA se v úterý 17. 10. 2017 uskutečnila přednáška o procesu blahořečení řeholnice S.M.Elišky Pretschnerové, Na přednášce hovořila její řádová spolusestra S. M. Zdislava Nosková OSF, která shromažďuje všechny potřebné podklady pro proces kanonizace.

První akcí v zimním semestru 2017/18 byla přednáška Doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D., o Ježíšových podobenstvích. Toto biblické téma se projevilo i ve složení posluchačů. Zastoupena byla Církev českoslovennská husitská a také Křesťanské sbory, což bývá u nás spíše vyjímkou.


| Náš e-mail: cka.st@seznam.cz | Váš názor či sdělení na web: Kniha návštěv |