Poslední aktualizace:

28. dubna 2017


© - S.K.
Design by Jim

Aktuálně

Poslední plánovanou přednáškou v tomto semestru bude výklad papežského dokumentu ze synody o rodině. Více Nejbližší akce.

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnila přednáška doc. Dr. Michala Altrichtera názvem 100 let od Fatimy - podněty pro duchovní život. O přednášku byl vwelký zájem, dostavilo se tentokrát 35 posluchačů, viz foto.

V březnu se uskutečnila přednáška doc. Pavla Nováčka, Národní parky USA II. - jihozápad. Tím navazovala na přednášku před rokem, která byla zaměřena na část severní.

V úterý 14. únoru 2017 se uskutečnila přednáška P. Miroslava Herolda SJ, Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě. Přestože přednáška s prezentací snímků různých ztvárnění soch světce a diskuzí trvala více jak dvě hodiny, většina posluchačů odcházela velice spokojena.

Podporujeme a propagujeme formační aktivitu, která vychází ze Sociálního učení církve, nazvaná Kurz Zacheus. Více na www.cka.zach.sweb.cz.

Poslední akcí v zimním semestru 2016 byla přednáška Ph.D. Jaroslava France, Postavení křesťanů v tradiční muslimské společnosti. Uskutečnila se v úterý 17. 1. 2017. Po přednášce následovala poměrně dlouhá diskuze.

Přednáška Být na blízku trpícímu, aby uměl své utrpení plodně využít, která se konala 8. listopadu, vedly nemocniční kaplanky Mgr. Kateřina Grygová a Bc. Pavla Chudíková.

K roku milosrdenství se týkala i přednáška Mgr. Otty Brocha, Cestou milosrdenství ke spravedlnosti, která se uskutečnila v úterý 11. října, ve které přednášející posluchače seznámil s svou prací vězeňského kaplana.

První akcí v zimním semestru 2016 byla přednáška tématicky zaměřena k Roku milosrdenství. Biblista, doc. Petr Chalupa poukazoval na velké množství míst v Písmu, kde se hovoří o milostdenství Božím i lidském.| Náš e-mail: cka.st@seznam.cz | Váš názor či sdělení na web: Kniha návštěv |